04.05.2021 KB tot uitvoering van art. 24, par. 2ter, van de wet 29.06.1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2021

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
344709
essentie

Het bedrag bedoeld in art. 24, par. 2ter, van de wet 29.06.1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers wordt voor het  jaar 2021 vastgelegd op 126171267 EUR op jaarbasis. Dit bedrag wordt toege ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren