21.03.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 06.07.2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betr. de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2019

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
344722
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet in de betaling, op 31.12.2019, van een eenmalige aanvulling op de individuele pensioenrekening voor het jaar 2019 van de werknemers die lid zijn van het Paritair Subcomité voor de diensten voor ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren