06.05.2021 BBHR wijz. art. 8 van het KB 12.12.2001 betr. de dienstencheques

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
344727
essentie

Dit decreet schrapt de bepaling volgens welke een bepaalde berekeningsformule wordt toegepast in het kader van de uitbetaling van de resterende verhoging van de dienstencheques naar aanleiding van de overschrijdingen van de spilindex in de loop va ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren