02.04.2021 BVR wijz. art. 13 van het KB 27.04.1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg' moet voldoen om erkend te worden

ondertekenaar
BEKE Wouter - Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, - Vlaamse Regering
inforumnummer
344729
essentie

Omwille van het structureel tekort aan artsen-specialisten in de urgentiegeneeskunde op de spoeddiensten, verlengt dit besluit tot en met 31.12.2024 de overgangsmaatregel die toelaat dat de permanentie in de functie gespecialiseerde ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren