04.05.2021 KB wijz. art. 4 en 5 van het KB 26.4.2018 houdende uitvoering van art. XX.1, par. 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
344731
essentie

Dit besluit wijzigt en vervolledigt de lijst van orden en instellingen die bevoegd zijn voor het kennisgeven en het verzoeken om advies betreffende de insolventieprocedure van houders van een vrij beroep (met name ten aanzien van landmeters).

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren