02.05.2021 MB wijz. MB 05.04.2019 houdende het aantonen van biomassakenmerken

inforumnummer
344738
essentie

Dit besluit wijzigt het MB 05.04.2019 houdende het aantonen van biomassakenmerken. Deze wijzigingen betreffen onder andere de voorwaarden waaraan een certificatieschema moet voldoen om als erkend beschouwd te worden en de mogelijkheid om loten vlo ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren