30.04.2021 BVR wijz. art. 4, eerste lid, van het BVR 08.01.2021 tot uitvoering van art. 34/1, tweede lid, en art. 47/1 van het dec. 21.11.2003 betr. het preventieve gezondheidsbeleid en wijz. BVR 12.06.2020 tot uitvoering van het dec. 29.05.2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
344756
essentie

Dit besluit voegt India toe aan de lijst van landen waarvoor er geen vrijstelling geldt voor de tijdelijke afzondering of de verplichting om zich bij een COVID-19 testcentrum, een triagecentrum of hun behandelende arts te melden, vermeld in&n ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren