02.06.2019 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 12.11.2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de eindejaarspremie

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking - Federale Regering
inforumnummer
344759
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de regels met betrekking tot de eindejaarstoelage vanaf 2018 die van toepassing zijn op de werknemers van bepaalde ziekenhuizen en instellingen voor bejaarden alsmede psychiatrische verzorgingstehuizen ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren