04.05.2021 Wet wijz. wet 15.05.2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betr. de eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
344941
essentie

Ten gevolge van de coronavirus COVID-19 pandemie geeft deze wetswijziging de gewesten de mogelijkheid om de toepassingsperiode van de door hen voorgestelde steunzones (genoemd 'vrije zones') te verlengen. Tegelijk beoogt het de m ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren