*30.10.1964 KB tot regeling van de uitvoering van de wetten betr. het personeel in Afrika, met betrekking tot de opneming van dat personeel in de diensten van provincies, gemeenten, (...) en instellingen die onder provincies of gemeenten ressorteren

ondertekenaar
GILSON Arthur - Min. van Binnenlandse Zaken en van het Openbaar Ambt,
inforumnummer
34501
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren