02.05.2021 KB wijz. KB 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betr. de moederschapsbescherming

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
345055
essentie

In de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), worden wijzigingen aangebracht wat betreft de postnatale rust.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren