07.05.2021 BVR wijz. BVR 23.04.2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
JAMBON Jan - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management - Vlaamse Regering
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
inforumnummer
345062
essentie

Dit besluit verlengt tot en met 31.08.2021 de periode waarbinnen lokale besturen een vergoeding kunnen bekomen voor de kosten die ze maken voor bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de coronavirus COVID-19-pandemie. Het lokaal bestu ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren