09.05.2021 KB betr. de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19-pandemie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DE SUTTER Petra - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - Federale Regering
inforumnummer
345067
essentie

Wegens het coronavirus Covid-19, kent dit besluit aan de werknemers van het federaal administratief openbaar ambt, die telewerk hebben verricht of zullen verrichten, een forfaitaire kantoorvergoeding van 20 EUR per maand toe voor de periode van 01 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren