29.11.2019 Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019

ondertekenaar
GATZ Sven - Min. bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
345075
essentie

De Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019 wordt aangepast. De Federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken heeft een tegemoetkoming voor taalpremies rechtstreeks aan bepaalde Brusselse inste ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren