09.05.2021 Wet wijz. wet 09.12.2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelfonds, teneinde de middelen ervan toe te wijzen met ingang van 2020 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DE BLEEKER Eva - Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
345135
essentie

Deze wet bestendigt de middelen van het Zorgpersoneelfonds en legt er de bestemming van vast met ingang van 2020. Onder meer kunnen de uitgaven met betrekking tot het jaar 2020 ook aangewend worden voor de financiering van de psychosociale onderst ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren