09.05.2021 KB wijz. KB 22.10.2017 betr. het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en houdende de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/1846 van de Commissie van 23.11.2018 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betr. het vervoer van gevaarlijke goederen over land en van de gedelegeerde Richtlijn van de Commissie van 02.10.2020 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
345141
essentie

Het KB 22.10.2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 wordt aangepast aan de recente Europese richtlijnen (2018/1846 en 2020/1833) waarvan ze de omzetting is. Gevaarlijke goederen van klasse 7 zijn radioactieve st ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren