04.03.2021 BBHR tot toekenning van een subsidie van 42417900 EUR voor het boekjaar 2021 aan de gemeenten en de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook aan de publiekrechtelijke vereniging De Brusselse Keukens, om de gevolgen op te vangen van de hervorming van de regelgeving betr. gesubsidieerde contractuelen (geco’s) bij de plaatselijke besturen

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
345159
essentie

Voor het boekjaar 2021 worden aan de gemeenten en de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook aan de publiekrechtelijke vereniging 'De Brusselse Keukens', een subsidie toegekend om de gevolgen op te vangen van de hervorming va ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren