12.05.2021 MB tot verlenging van het MB 14.09.2020 betr. de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
345205
essentie

Dit besluit verlengt tot 01.10.2021 het recht voor een organisator van een activiteit van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard die wegens de coronacrisis Covid-19 geen doorgang kan vinden, om een tegoedb ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren