12.05.2021 BBHR wijz. KB 31.07.2009 betr. het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
345212
essentie

Dit besluit wijzigt het KB 31.07.2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, teneinde te preciseren dat de richtlijn 2008/68/EG van 24.09.2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, die zij omzet, i ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren