25.03.2021 Wet wijz. Consulair Wetboek voor wat betreft de consulaire bijstand aan personen met een door België toegekend statuut van vluchteling of staatloze en aan personen met meerdere nationaliteiten

ondertekenaar
WILMÈS Sophie - Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen - Federale Regering
inforumnummer
345531
essentie

Deze wet bepaalt dat consulaire bijstand kan worden verleend aan Belgen met meerdere nationaliteiten die daarom verzoeken in het land waarvan zij de niet-Belgische nationaliteit hebben, behalve wanneer de toestemming van de plaatselijke autoriteiten ve ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren