18.05.2021 Wet wijz. wet 12.04.1965 betr. het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

ondertekenaar
VAN DER STRAETEN Tinne - Min. van Energie - Federale Regering
inforumnummer
345533
essentie

Deze wet zet gedeeltelijk richtlijn 2019/692/EU van 17.04.2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas om in het Belgisch recht. Zij bevat ook enkele andere wij ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren