21.05.2021 BVR over de elektronische aanbieding van bepaalde fiscale documenten en de aangifte voor fiscale rangschikking van automatische ontspanningstoestellen en tot aanwijzing van de dienst, vermeld in art. 29bis, eerste lid, W.Strafv.

ondertekenaar
DIEPENDAELE Matthias - Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed - Vlaamse Regering
inforumnummer
345540
essentie

Dit besluit voert het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit uit, voor wat betreft de elektronische aanbieding van bepaalde fiscale documenten aan de belastingplichtige en/of zijn vertegenwoordiger. 

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren