20.05.2021 Ordonnantie tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 07.09.2005 betr. de erkenning van beroepskwalificaties en tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28.06.2018 betr. een evenredigheids-beoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

ondertekenaar
VAN DEN BRANDT Elke - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
et al.
inforumnummer
345543
essentie

Deze ordonnantie schept een algemeen kader voor de erkenning van beroepskwalificaties voor onderdanen van andere lidstaten, die een gereglementeerd beroep willen uitoefenen. Zij voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2005/3 ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren