03.05.2019 Dec. houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest inzake de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België, ondertekend in Brussel op 19.11.2018

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Min.-President vanbui de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed - Vlaamse Regering
WEYTS Ben - Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn - Vlaamse Regering
inforumnummer
345579
essentie

Het Verdrag waarmee dit decreet instemt, preciseert het algemeen kader van de wederzijdse verbintenissen van de Franse Republiek, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest voor de ontwikkeling, het onderhoud en de exploitatie van de Grensleie tussen de gem ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren