21.05.2021 KB tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in art. 7undecies, par. 8, eerste lid, 1° en 2°, van de wet 29.04.1999 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de voorwaarden waaronder de capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen het recht hebben tot deelname aan de prekwalificatieprocedure en wat betreft de minimumdrempel in MW

ondertekenaar
VAN DER STRAETEN Tinne - Min. van Energie - Federale Regering
inforumnummer
345599
essentie

In het kader van de capaciteitsvergoedingsmechanisme (ingesteld om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening in België te waarborgen) bepaalt dit besluit de voorwaarden waaronder de capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunma ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren