11.03.2021 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betr. diensten inzake begroting, financiën, boekhouding en controle

ondertekenaar
GATZ Sven - Min. bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
345634
essentie

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt, zet de rechten en verplichtingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) uiteen inzake begroting, financiën, boekhouding en c ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren