27.05.2021 BBHR wijz. bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering [ BBHR ] nr. 2020/010 van 30.04.2020 betr. een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan Brusselse ondernemingen en de leveranciers van de horecasector vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis [ Coronavirus ]

ondertekenaar
GATZ Sven - Min. bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
345651
essentie

Dit besluit verhoogt het plafond van het bedrag van leningen met een voordelige rentevoet toegekend door de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) aan Brusselse ondernemingen in het kader van de coronavirus COVID-19-gezondheidscrisis ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren