29.04.2021 BBHR tot uitvoering van de ordonnantie 16.05.2019 in verband met het Schoolcontract

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
345664
essentie

Dit besluit bepaalt enkele modaliteiten betreffende het Schoolcontract (stadsvernieuwingsprogramma om de stedelijke integratie van scholen en hun openheid naar de buurt te verbeteren). Het betreft onder andere de goedkeuringsprocedure van het Scho ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren