27.05.2021 BBHR wijz. van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering [ BBHR ] nr. 2020/047 van 17.12.2020 betr. het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis [ Coronavirus ]

ondertekenaar
GATZ Sven - Min. bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
345666
essentie

Dit besluit verhoogt het maximumbedrag (75000 EUR in plaats van 35000 EUR) van de lening toegekend in het kader van het coronavirus Covid-19 aan de huurder van een handelspand gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voor een bedr ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren