11.05.2021 KB wijz. KB 18.02.2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
345691
essentie

Dit besluit voorziet dat wanneer de erkende koper de verklaring met de hoeveelheden melk waarop hij verplichte bijdragen moet betalen niet binnen de gestelde termijn overmaakt,het bedrag van de verschuldigde verplichte bijdrage aan het Begrotingsf ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren