01.06.2021 MB tot uitvoering van art. 9 van het BVR 26.02.2021 betr. het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wat betreft de berekening van de RSZ-tewerkstelling en de verruimde tewerkstelling en de voorwaarden over de neerlegging van de jaarrekening en de uitsluiting van de subsidie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
345718
essentie

Dit besluit voert het BVR 26.02.2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen uit. Het voorziet nadere regels over de berekenin ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren