26.05.2021 KB wijz. KB 06.07.1987, betr. de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming [ Coronavirus ]

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
345773
essentie

Dit besluit herziet de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming verleend aan personen met een handicap. Het voorziet dat de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ingevolge het coronavirus Covid-19 (KB 30.0 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren