07.05.2021 BVR tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen

ondertekenaar
PEETERS Lydia - Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse Regering
inforumnummer
345816
essentie

Dit besluit stelt de regels vast voor de toekenning van subsidies aan ondernemingen ter ondersteuning van de uitrol van laadinfrastructuur, onder meer, op het publiek domein. De subsidies kaderen binnen het Europees beleid 'Clean pow ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren