17.05.2021 KB wijz. KB 23.04.2013 tot uitvoering van art. 52, par. 1, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, wat betreft de medische huizen

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
345890
essentie

Dit besluit stelt de inwerkingtreding uit (01.07.2021 in plaats van 01.01.2021) van het KB 11.09.2020 dat wijzigingen aanbrengt inzake de medische huizen, meer bepaald wat betreft de berekening van de forfaitaire bedragen, de kwaliteit van de zorgverle ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren