07.06.2021 MB tot opheffing van het MB 04.05.2021 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - mondmaskerplicht en alcoholverbod van 22u tot 5u

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
345894
essentie

Dit besluit heft het MB 04.05.2021 op dat omwille van het coronavirus Covid-19 het verbruiken van alcohol op heel het grondgebied van het Gewest in de openbare ruimte vanaf 22 uur tot 5 uur verbiedt en dat het dragen van een mondmasker verplicht o ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren