01.06.2021 KB houdende toezicht op de naleving van de bepalingen van de wet 24.12.2020 betr. het verenigingswerk

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
346744
essentie

Dit besluit bepaalt de instellingen en de diensten die belast worden met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de wet 24.12.2020 betreffende het verenigingswerk en diens uitvoeringsbesluiten. Ter herinnering, de wet 24.12.2020 betreffende h ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren