30.05.2021 KB wijz. KB 26.04.2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
346964
essentie

Dit besluit verlengt de maatregel waardoor een klinisch orthopedagoog die tenminste 5 jaar relevante beroepservaring kan aantonen, stagemeester kan zijn. Er dient daartoe een aanvraag tot erkenning als stagemeester te worden ingediend ui ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren