28.05.2021 MB tot bepaling van de datum vanaf wanneer voorgenomen herzieningen of opheffingen, vermeld in art. 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, digitaal behandeld worden

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
346986
essentie

Vanaf 01.06.2021 kan de gegevensuitwisseling en de advisering inzake de door de gemeenten voorgenomen herzieningen of opheffingen van de stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeri ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren