07.05.2021 BVR houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het kleuter- en leerplichtonderwijs, de internaten, de academies deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding voor de periode van 01.01.2021 tot en met 30.06.2021 en de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs voor de periode van 01.01.2021 tot en met 31.08.2021 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
347018
essentie

Dit besluit kent bijkomende middelen toe ter compensatie van extra uitgaven tegen de verspreiding van COVID-19 (poets-, hygiëne- en veiligheidsmateriaal, of extra poetspersoneel). Het betreft bijkomende middelen voor periode va ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren