13.06.2021 Wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
347024
essentie

Deze wet voorziet dringende maatregelen wat betreft onder meer de continuïteit van de geneesmiddelenvoorrraad (onder meer aan de ziekenhuisapotheken) tijdens de Covid-19 pandemie. Aan ziekenhuizen kan een derde voorschot worden uitbetaald dat moet ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren