07.06.2021 KB houdende uitvoering van de wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
347038
essentie

Dit besluit verduidelijkt de voorwaarden waaraan belastingplichtigen moeten voldoen die de financieringskosten van leningen die betrekking hebben op een langlopend openbaar infrastructuurproject niet in aanmerking wensen te nemen voor de bere ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren