31.05.2021 MB tot vaststelling van het bedrag dat de gebruiker aan het afstammingscentrum betaalt voor de afname en verwerking van een DNA-staal en de opmaak en matching van het DNA-profiel bij het centrum voor menselijke erfelijkheid

ondertekenaar
BEKE Wouter - Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, - Vlaamse Regering
inforumnummer
347111
essentie

Een persoon die beslist een zoekvraag naar genetische verwanten op te starten, betaalt aan het Afstammingscentrum een bijdrage voor de afname en verwerking van het DNA-staal en de opmaak en matching van het DNA-profiel bij het vergunde centrum voo ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren