04.06.2021 KB betr. afval van schepen wijz. KB 15.07.2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
347116
essentie

Dit besluit reglementeert afval van schepen. Het is van toepassing op alle schepen (met inbegrip van pleziervaartuigen met romplengte van minstens 2,5 meter), ongeacht hun vlag, die een Belgische haven aandoen of daar in bedrijf zijn, behalve uitzonder ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren