02.06.2021 KB wijz. KB 17.10.2011 betr. de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties en het KB 30.11.2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
347124
essentie

Dit besluit wijzigt de reglementering die van toepassing is op nucleaire installaties van klasse I, om ervoor te zorgen dat bij de toepassing van de veiligheidseisen rekening wordt gehouden met het raakvlak tussen nucleaire veiligheid (met inbegrip van ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren