28.05.2021 BVR wijz. BVR 21.12.2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22.01.1985 houdende sociale bepalingen en wijz. art. 4 van het BVR 17.05.2013 betr. de loopbaanbegeleiding, wat betreft opleidingen via blended leren en de intrekking van het recht op Vlaams opleidingsverlof door de Beroeps- en Evaluatiecommissie

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
347128
essentie

Dit besluit zet de tijdelijke regeling rond blended leren voor Vlaams opleidingsverlof om in definitieve regelgeving en regelt de procedure voor de intrekking van een opleiding naar aanleiding van een onderzoek en evaluatie door de Beroeps- en Evaluati ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren