27.05.2021 KB wijz. KB 21.02.2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
KHATTABI Zakia - Min. van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
347167
essentie

Dit besluit bevat verscheidene procedureregels met betrekking tot de aanvraag van een vergunning voor de doelbewuste introductie in het milieu of het in de handel brengen van een genetisch gemodificeerd organisme (GGO). Dit betreft met name de transpar ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren