04.06.2021 BVR wijz. KB 24.03.1997 betr. de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen en het KB 28.06.2009 betr. het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

ondertekenaar
PEETERS Lydia - Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse Regering
inforumnummer
347217
essentie

Dit besluit bevat enerzijds de omzetting van de geactualiseerde voorschriften rond het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen op de weg (ADR-verdrag) en anderzijds een aanvulling van de lijst met inbreuken en de daaraan gekoppelde boetes.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren