21.06.2021 BBHR betr. steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
347229
essentie

Dit besluit bevat de voorwaarden waaronder toeristische logies financiële steun kunnen ontvangen wegens omzetverlies als gevolg van het coronavirus Covid-19. De begunstigde dient de steunaanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid van de G ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren