17.06.2021 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 02.05.2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing alsook van de organieke ordonnantie van 23.02.2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle [ Klimaatordonnantie ]

ondertekenaar
MARON Alain - bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
et al.
inforumnummer
347269
essentie

Deze ordonnantie ('klimaatordonnantie') stelt doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen vast tegen 2050. Ze voorziet ook in tussentijdse doelstellingen voor 2030 en 2040. Ze definieert de Brusselse renovatiestrategie voor 2050. Van ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren