15.06.2021 MB tot instelling van een veiligheidszone rond de zeeboerderij

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
347276
essentie

Dit besluit stelt, in uitvoering van het KB 04.02.2020 tot instelling van veiligheidszones in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid, een veiligheidszone van 500 meter in voor de eerste fase (testfase) van de bouw van de energiecons ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren